Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Water

Het klimaat heeft steeds meer invloed op de beschikbaarheid van zoetwater. Dit geldt voor de industrie, de burger en ook zeker voor de akkerbouwer. Het is van belang dat er stilgestaan wordt bij de oorzaken van een tekort aan zoetwater om zodoende de juiste combinatie van oplossingen te vinden voor de akkerbouw. Hoe werken deze oplossingen in de praktijk? Wat zijn de voor- en nadelen? En is er iets te zeggen over de opbrengsten en de kosten? Dit zijn allemaal belangrijke vragen om bij stil te staan. Het practoraat Water van Scalda werkt samen met (agrarisch)ondernemers, overheden en onderwijsteams bij onderzoek op het gebied van zoetwater voor de landbouw, de kansen van zilte teelt en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. We hopen dat deze sessie zal leiden tot gezamenlijke inzichten en verdere samenwerking.

Alexander Giele, Koos van Splunter, Lucy d’Hoore, Marco Lengton, Ymke Temmerman (Practoraat Water Scalda) gaan in gesprek met de aanwezige studenten over de veranderende situatie rondom de beschikbaarheid van zoetwater voor de landbouw. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste oorzaken van zoetwater tekorten. De aanwezige studenten gaan bij wijze van experiment zoetwater onttrekken aan de bodem en rapporteren over de gevolgen daarvan. En, “Yes, you can try this also at home”. We sluiten af met een menukaart aan bewezen oplossingen die een tekort aan zoetwater kunnen voorkomen of verminderen.
Presentatie door
Miriam van Bree 

Duur
60 minuten 

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Deel dit webinar